Πιστοποιητικό Διεθνούς Μεταγραφής (ITC) για Έλληνες Αθλητές/τριες

Διαβάστε αναλυτικά το ενημερωτικό φυλλάδιο που εξηγεί την διαδικασία απόκτησης του Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής (ITC), τον τρόπο υπολογισμού του ύψους του παραβόλου, εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις πού έχει ετοιμάσει ο ΠΑ.Σ.Α.Π. και η Ε.Ο.ΠΕ.