Οδηγίες για City Clinic

 

ΘΕΜΑ: Προσφορά προς Μέλη ΠΑΣΑΠ

Η Γενική Κλινική CITY CLINIC προσφέρει χωρίς επιβάρυνση, προς όλους τους αθλητές και αθλήτριες ΜΕΛΗ του ΠΑΣΑΠ, Σειρά Διαγνωστικών Εξετάσεων ως ακολούθως:

1) Τις κυριότερες αιματολογικές εξετάσεις, κάτω από συνεχή επιστημονικό έλεγχο

2) Ακτινολογικές εξετάσεις με νέας τεχνολογίας ψηφιακό αναλυτή

3) Υπέρηχοι καρδιάς και ολόκληρου του σώματος, καθώς επίσης και Triplex καρδιάς και σώματος

4) Test Κοπώσεως, Holter ρυθμού – πιέσεως.

Όλες οι προαναφερόμενες εξετάσεις διενεργούνται καθημερινά και ως εξής:

· Αιματολογικές εξετάσεις, Υπέρηχοι καρδιάς, Triplex καρδιάς, Test κοπώσεως, Holter ρυθμού-πιέσεως

Καθημερινά 9.00πμ – 15.00 μμ (πλην Σαββάτου – Κυριακής)

· Ακτινολογικές εξετάσεις, Υπέρηχοι Σώματος & Triplex σώματος

Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη 8.00πμ – 19.30μμ

Τετάρτη-Παρασκευή 8.00πμ – 13.30μμ

κατόπιν ραντεβού με το Τμήμα υποδοχής της Κλινικής στο τηλέφωνο 210-3630036.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ για το τρέχον έτος, οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού, καθώς και η ταυτότητα μέλους του ΠΑΣΑΠ.

Για τους αθλητές-αθλήτριες που δεν διαθέτουν Βιβλιάριο Υγείας, παρέχεται έκπτωση 30% επί των τιμών της Κλινικής.

(Όταν κλείνεται το ραντεβού, θα πρέπει να ενημερώνεται η Γραμματεία για την ύπαρξη ή μη Βιβλιαρίου Υγείας και σε ποιόν ασφαλιστικό φορέα ανήκει).

Μέγιστος αριθμός αθλητών-αθλητριών που μπορούν να εξυπηρετηθούν την ίδια ημέρα, είναι τα τρία άτομα.