Λίστα Απαγορευμένων Ουσιών και Εκπαίδευση Αθλητών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ

Επίσης, πατήστε εδώ για να βρείτε τη “Λίστα Απαγορευμένων Ουσιών” του 2019.

(http://www.wada-ama.org/en/Science-Medicine/Prohibited-List/)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ακόμα να βρείτε και στην ιστοσελίδα του ΕΣΚΑΝ, στο www.eskan.gr

FIVB_Play_Clean_Brick

Παρακολουθήστε εδώ το FIVB Anti-Doping Education Programme “Play Clean”, στο οποίο δίνεται και βεβαίωση συμμετοχής.