Λίστα Απαγορευμένων Ουσιών και Εκπαίδευση Αθλητών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ

Παρακαλούμε πολύ όπως ανατρέξετε εδώ για να διαβάσετε την επίσημη μετάφραση του Παγκόσμιου Κώδικα Αντινόπινγκ 2015.

Επίσης, πατήστε εδώ για να βρείτε τη “Λίστα Απαγορευμένων Ουσιών” του 2015.

(http://www.wada-ama.org/en/Science-Medicine/Prohibited-List/)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ακόμα να βρείτε και στην ιστοσελίδα του ΕΣΚΑΝ, στο www.eskan.gr

FIVB_Play_Clean_Brick

Παρακολουθήστε εδώ το FIVB Anti-Doping Education Programme “Play Clean”, στο οποίο δίνεται και βεβαίωση συμμετοχής.