Κανονισμός Σχέσεων Αθλητών - ΤΑΑ

Κατεβάστε εδώ τον Κανονισμό Σχέσεων Αθλητών – ΤΑΑ του ν.2725/99 όπως αυτός εκδόθηκε σε ΦΕΚ ( 2735/16.12.2015).

Για την ανάγνωση του αρχείου είναι απαραίτητος ο είτε ο Acrobat Reader είτε ένας συμβατός φυλλομετρητής (browser).