Επιτροπή Αδειοδότησης

16 Jul

posted by

Categories: Newsletter, Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα

Comments: 0

Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. θα συγκληθεί η Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΣΑΠ για την θερινή περίοδο 2020.

Παρακαλούμε όλους τους αθλητές, όπως μέχρι και την άνω ημερομηνία προσκομίσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στη γραμματεία της ΕΣΑΠ (ή μέσω των ΤΑΑ) τις εκ του νόμου υπεύθυνες δηλώσεις εξόφλησης τακτικών και έκτακτων αποδοχών τους έως και τον προηγούμενο μήνα από τα ΤΑΑ που αγωνίστηκαν ή αντίστοιχους υπογεγραμμένους διακανονισμούς των οφειλομένων ποσών από τα ΤΑΑ.

 Ακόμη, παρακαλούμε όσοι αθλητές έχουν προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους παρελθόντων ετών, ο οποίος δεν τηρήθηκε να προβούν σε δήλωση/ καταγγελία, ώστε να εξεταστούν από την άνω Επιτροπή.

Επισημαίνουμε ρητά, πως η άνω Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΣΑΠ θα συγκληθεί, θα λειτουργήσει και θα λάβει αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 και του ισχύοντος (ΦΕΚΒ/2735/16-12-2015) Κανονισμού σχέσεων Σωματείων και Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (αρ.87 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει), όπως ισχύουν σήμερα.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του ΠΑΣΑΠ

Leave a Reply