Στρατιωτική θητεία επίλεκτων αθλητών

Αθλητισμός στις ένοπλες δυνάμεις και διευκολύνσεις στρατευμένων αθλητών

Σημείωμα επίλεκτου αθλητή Α.Σ.Α.Ε.Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΕΣΑΠ στο 210-6898474.ή το ΑΣΑΕΔ στο 2109630043.