ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ 135

Κωδικός
τύπου αποδοχών
Περιγραφή
τύπου αποδοχών
Ένδειξη
ημερών ασφάλισης
ΚΠΚ
21 Τακτικές αποδοχές ΝΑΙ 135
22 Δώρο Χριστουγέννων ΟΧΙ 135
23 Δώρο Πάσχα ΟΧΙ 135
24 Επίδομα άδειας ΟΧΙ 135
25 Επίδομα ισολογισμού ΟΧΙ 135
26 Αποδοχές ασθένειας ΝΑΙ 135
27 Αναδρομικές αποδοχές ΟΧΙ 135
28 Bonus ΟΧΙ 135
29 Υπερωρίες ΟΧΙ 135
30 Λοιπές αποδοχές ΟΧΙ 135
31 Εισφορές χωρίς αποδοχές ΟΧΙ 135